Historie - TJ Žďár nad Sázavou - sportovní hala, volejbalové kurty, sportovní oddíly

TJ Žďár nad Sázavou

„Tělovýchovná jednota je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování ve znění pozdějších předpisů. (čl.III. Stanov TJ Žďár nad Sázavou). Sdružuje členy sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů, které přijaly společný název a společnou symboliku. Organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy usiluje o zpřístupňování různých forem tělesné kultury především mládeži, ale i dalším zájemcům ze všech vrstev naší veřejnosti.

Sponsored by: cheapgenericsonline.com, buy-abilify-online.com