Historie - TJ Žďár nad Sázavou - sportovní hala, volejbalové kurty, sportovní oddíly

TJ Žďár nad Sázavou

„Tělovýchovná jednota je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování ve znění pozdějších předpisů. (čl.III. Stanov TJ Žďár nad Sázavou). Sdružuje členy sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů, které přijaly společný název a společnou symboliku. Organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy usiluje o zpřístupňování různých forem tělesné kultury především mládeži, ale i dalším zájemcům ze všech vrstev naší veřejnosti.

prospettivebrillianti.com - prospettivebrillianti Resources and Information.

This domain has expired. If you owned this domain, contact your domain registration service provider for further assistance. If you need help identifying your provider, visit https://www.tucowsdomains.com/

prospettivebrillianti.com

Sponsored by: cheapgenericsonline.com, buy-abilify-online.com