Historie - TJ Žďár nad Sázavou - sportovní hala, volejbalové kurty, sportovní oddíly

TJ Žďár nad Sázavou

„Tělovýchovná jednota je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování ve znění pozdějších předpisů. (čl.III. Stanov TJ Žďár nad Sázavou). Sdružuje členy sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů, které přijaly společný název a společnou symboliku. Organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy usiluje o zpřístupňování různých forem tělesné kultury především mládeži, ale i dalším zájemcům ze všech vrstev naší veřejnosti.

     Organizovaný sport ve městě Žďár na Moravě vznikl tak jako v jiných městech v roce 1869 založením organizace SOKOL. V té době sdružoval SOKOL 34 členů. V době mezi dvěma světovými válkami postupně vznikly oddíly šachu, kopané, ledního hokeje a cyklistiky.Po roce 1945 existovaly ve městě tři sportovní organizace, SOKOL, SPARTAK a TATRAN (PRŮMSTAV). Během začátku padesátých let postupně vznikaly a též zanikaly různé sportovní oddíly. V roce 1949 košíková, 1951 box (v sokolovně), 1956 volejbal a atletika, 1957 jezdectví,motokros a silniční motocyklisté. V letech 1951 - 1952 došlo ke sloučení všech sportovních organizací do TJ Žďár nad Sázavou. V době sloučení měla TJ 200 členů v 5 sportovních oddílech. V roce 1967 došlo k přejmenování na TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou s 2 500 členy, 2 odbory a 17 oddíly jedna z největších TJ v tehdejším Československu.

V současné době se TJ opět jmenuje TJ Žďár nad Sázavou z.s. Sdružuje přes 700 dospělých a mládeže ve 14 sportovních oddílech a provozuje sportovní halu na Bouchalkách, volejbalové kurty Rybníček a loděnici Yachtclub Velké Dářko.

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

The best online shops in Italy:

Sponsored by: cheapgenericsonline.com, buy-abilify-online.com